Samoan

The Samoan language is the traditional language of Samoa and American Samoa and is an official language — alongside English — in both jurisdictions. It belongs to the Austronesian family, and more specifically the Samoic branch of the Polynesian subphylum. Samoan is closely related to the other languages of Polynesia, particularly to Tongan.

Map of Samoan language speakers.
Enlarge
Map of Samoan language speakers.

Basic stats

Total speakers: 370,337

Main Countries: Samoa, also spoken in American Samoa, Fiji, New Zealand, Tonga, USA.

ISO 639-3 Code: smo


Language Sample

O tagata soifua uma ua saoloto lo latou fananau mai, ma e tutusa o latou tulaga aloaia faapea a latou aia tatau. Ua faaeeina atu i a latou le mafaufau lelei ma le loto fuatiaifo ma e tatau ona faatino le agaga faauso i le va o le tasi i le isi.

(Declaration of Human Rights, Article 1)


Some proverbs in Samoan:

Talanoa atu, 'ae le talanoa manu
A careless person will be taken by surprise by his watchful enemy

E a le puga nisi, a le 'ana nisi
Let each do his share of the work

O le upega tautau, 'ae fagota
If at first you don't suceed try, try and try again

Product Availability

The following products are currently available in Samoan:

  • For Consumers

(Coming soon)

Sources

Page tools:      Content  [Comments]  [Printable version]